2017-06-12 09 17 34

Библиотеката на ВУЗФ вече разполага с онлайн каталог, достъпен през сайта на библиотеката на адрес: http://ecatalog.vuzf.bg/absw/abs.htm

Състои се от над 6 500 библиографски записа и разкрива в пълнота съдържанието на фонда на библиотеката от книги и периодични издания. Търсенето в каталога се осъществява  по автор, заглавие, година на издаване, издател, предметна рубрика, ISBN, ключови думи, УДК индекси, географски понятия и т. н.

Консултация за начини и техники на търсене в публичния онлайн каталог можете да получите от библиотекарите на ВУЗФ.
Можете да изпращате и заявки за библиографски справки по интересуващите ви теми на електронния адрес на библиотеката: library@vuzf.bg