Мишколц, Унгария.

Между 9-12 август, Университета в Мишколц (Унгария) беше домакин на годишна работна среща на Централно-европейска университетска програма за обмен на студенти и преподаватели в областта на математиката, информатиката и педагогиката. Над 15 държави от Източна и Югоизточна Европа (вкл. и България) са част от международно споразумение, което дава началото на международната научна мрежа преди повече от две десетилетия.

Доц. д-р Евгени Евгениев, зам.ректор по европейските проекти и продължаващото обучение представи пред основни членове на мрежата идеите и плановете на ВУЗФ за международна научна работа. Очакванията са ВУЗФ да се включи в програмата за обмен на студенти и преподаватели, а също така да участва в съвместни научни конференции и бъдещи международни научни проекти.

За повече информация: https://www.ceepus.info/