На 9 февруари 2017 г. от 14 ч., в сградата на ВУЗФ ще се проведе продължение на дискусионната среща за квалификацията на педагогическите специалисти в условията на новата нормативна уредба. На дискусионнaта среща ще присъстват представители на МОН, както и част от Синдиката на българските учители.
Тази дискусия целим да бъде практически насочена и на нея да се обсъдят реални казуси, до които може да довете старта на квалификационната програма за учители. Всеки, които има интерес може да се включи.

Ще Ви припомним, че на 1.12.2016 г. ВУЗФ организира обучителен форум,насочен към директори и учители от средните училища. Тогава форумът се проведе с подкрепата на Синдиката на българските учители. По време на семинара бяха представени промените в нормативната уредба в областта на образованието и предстоящите квалификационни курсове за учители от г-жа Емилия Тошева, държавен експерт в дирекция ККР към МОН. По време на обучението се постави началото на дискусионен панел, интересът към който беше значителен и идеята той да бъде продължен в последващи форуми беше горещо приветствана.

Заявките ви за участие може да изпращате на: marketing@vuzf.bg
За повече информация:
Юлияна Георгиева
ВУЗФ
Мениджър комуникация
02/401 58 07
0888044 3096

Паула Сбиркова
ВУЗФ
Маркетинг
02/ 40 15 829
0887 267 246