През последната година Висшето училище по застраховане и финанси организира поредица от събития, насочени към учители и директори от средните училища и профилираните икономически гимназии в цялата стррана. В тази връзка ВУЗФ създаде специализиран сайт за учители и директори. Всеки посетител на сайта може да открие предложения и полезна информация за цялата активност на висшето училище, ориентирана към учителите и техните ученици. Сайтът съдържа информация за квалификационните курсове и програми, разработени специално за тях от ВУЗФ, в които те могат да се включат, предстоящи събития за учители и ученици, както и новини около Академията на новите бизнес лидери, създадена от висшето училище.

В резултат на интензивното сътрудничество между ВУЗФ и средното образование, създадохме учителски клуб „Образование и бизнес ръка за ръка“. Присъединяването на учителите към клуба носи редица предимства и възможности както за тях, така и за техните ученици.

Ние вярваме, че създаването на такъв тип партньорства ще донесе много позитиви и ще подобри цялостната ситуация в сектор образование.

Специализирания сайт можете да резгледате на http://teachers.vuzf.bg/