ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВУЗФ

На 14 и 15 декември 2017 г. във Висшето училище по застраховане и финанси се проведе Годишната научна конференция, посветена на 15-годишнината на университета. Конференцията беше открита от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов. Тя протече в четири конферентни сесии с участието на преподаватели, докторанти и студенти от ВУЗФ. Сред най-интересните доклади бяха тези на проф. д.ик.н. Методи Христов – „Финансовото бъдеще на Европейския съюз“, проф. д-р Огняна Стоичкова – „Културата като икономическо благо“, проф. д-р Боян Дуранкев – „Безумните митове за „свободна пазарна икономика“ и „свободно движение на стоки, капитали и хора“, доц. д-р Юлия Добрева – „Институционално развитие и икономически растеж“, доц. д-р Десислава Йосифова – „Формиране на финансови политики в отбранителния сектор – актуални перспективи за реализиране на иновации, изследователска и развойна дейност“, доц. д-р Евгени Евгениев – „Национална пътна карта на научноизследователска инфраструктура в България 2017-2023 г.“, доц. д-р Виржиния Желязкова и доц. д-р Яким Китанов – „Същност, типология и тенденции при устойчивото инвестиране“, доц. д-р Али Вейсел и докторант Дияна Банкова – „Изследване на ролята на контрола, вътрешния одит, финасовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами“ (вътрешен научноизследователски проект на ВУЗФ), гл. ас. д-р Бисер Райнов – „Примерен модел за оценка в изменението на финансово-икономическото състояние на транспортно предприятие в продължение на дълъг период от време“, доц. д-р Румен Трифонов – „Сигурност на облачната информационна система“. Особено силно беше представянето на докторантите: Cristofilopoulos Epaminondas – „The Innovation landscape in China, present and future“, Валентин Бошкилов – „Ефекти за финансирането на селското стопанство в България след присъединяването към ЕС“, Калоян Беличовски – „Финансова политика и канали за финансиране в подкрепа на иновативния бизнес и проектите към структурните фондове“, Александър Николов – „Блокчейн технологията в съвременния свят – катализатор и трансформатор на съществуващи бизнес модели. Какво може да очакваме от криптовалутите и ефектите върху финансовия сектор“ и Росалия Касамска (в съавторство със студентката Рая Цветкова) – „Мониторинг, оценка и осигуряване на качеството в управлението на проекти“. Студентското участие беше представено от първокурсниците във ВУЗФ Маргарита Захариева – „Невидимата ръка на пазара“ и Боримир Никушев – „Особености на кривата на пазарното предлагане“.

Снимки от конференцията можете да видите ТУК.