Годишната отчетна научна конференция, посветена на 15-годишнината на ВУЗФ, ще се проведе на 14 и 15 декември 2017 г. Заявки за участие с точното наименование на доклада се изпращат в срок до 4 декември 2017 г. до съответните учебни съвети. Желателно е участието на докторанти и кандидат-докторанти. Техните, както и всички останали заявки, се копират до г-жа Р. Петрова на електронен адрес: r_petrova@vuzf.bg
Желаещите могат да публикуват своите доклади в електронното списание на ВУЗФ „VUZF Review“. За целта те трябва да представят хартиен и електронен вариант на доклада до 20 декември 2017 г. в стая 406 и на посочения по-горе електронен адрес. Условията за публикуване се намират в брой 1 на VUZF Review  на сайта на ВУЗФ, рубрика „Издателство“, подрубрика „Списания“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *