За поредна година ВУЗФ е организатор на  Международния проект MITE (Методика и информационни технологии в образованието), в който могат да вземат участие ученици и техните учители. В рамките на проекта се организират три конкурса.  В първия конкурс могат да участват ученици (индивидуално или в екип до трима ученици, независимо в кое училище и клас учат) под ръководството на учители и преподаватели. Вторият конкурс е предназначен за учители (индивидуално). Третият конкурс е предназначен за студенти и докторанти.
Участието се осъществява чрез разработване на проекти (реферати) на теми от областта на математиката, информатиката и всички направления в икономиката, включително методики и приложения на съвременни информационни технологии в образованието.
Печелившите в конкурса МИТЕ ще представят себе си и България в международния му етап, който ще се проведе в периода от 28.04 до 4.05.2017, в Москва(Русия).
Пълна информация за конкурса „MITE“ може да намерите ТУК

Проектите се представят на CD, като трябва да се изпратят по пощата до: ВУЗФ, За конкурса М+, ул. “Гусла” № 1, 1618 гр. София.
Срокът за изпращане на рефератите е удължен до 30 януари, а срокът за плащане на таксата за участие е променена на 20 януари, 2017 г.
За въпроси свързани с разработването на проектите и допълнителна информация за конкурса може да се свържете с Росица Петрова на тел: 02/ 401 58 19 или на е-мейл: r_petrova@vuzf.bg

Програмата за провеждане на очния круг на конкурса MITE може да намерите ТУК