Излезе брой 3, 2017 г. на сп. VUZF Review  (http://www.vuzf.bg/?Template=markets ). В броя са включени изнесените и приетите за печат след рецензиране доклади от тазгодишната Научна конференция за студенти и докторанти „Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“, посветена на 15-годишнината на Висшето училище по застраховане и финанси. Излезе и брой 3-4, 2017 г. на сп. Математика плюс (http://www.vuzf.bg/?Template=markets). В броя можете да намерите информация за тазгодишните Нобелови лауреати и за предстоящия Международен конкурс MITE, един от организаторите на който е ВУЗФ. Интерес представлява статията на д-р Асен Велчев от УНСС за маргиналния подход в ценообразуването.