Том X на Годишника на ВУЗФ е на разположение на интересуващите се в библиотеката на ВУЗФ. Очакват ви интересните научни разработки на проф. Огняна Стоичкова, доц. Даниела Илиева-Колева, доц. Станислав Димитров, доц. Юлия Добрева, доц. Яким Китанов и д-р Теодора Динова.