На 21 юни в София хотел Балкан, ВУЗФ организира международен научен форум „Европейска политика за научноизследователска инфраструктура и участие на България“. Той се провежда под патронажа на Министерство на образованието и науката.
Темата на форума е изключително важна, предвид приоритетите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030 за изграждане на модерна инфраструктура в страната. Във форумът ще вземат участие български изследователски институти и университети, включени в Националната пътна карта , както и представители на бизнес организации. Ще бъде представен опитът на Европа и Китай в сферата на технологичния трансфер и технологичната комерсиализация.
Дневен ред на форума.
Моля да потвърдете участието си до вторник, 20 юни, на адрес: assistant@vuzf.bg