В Т О Р О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВУЗФ университетът по финанси, бизнес и предприемачество организира научна конференция в

Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално направление 3.8. Икономика

Н А У Ч Н А П Р О Г Р А М А

Зала 401, начало 14:00

 1. Стойност на парите (кратка мултимедийна презентация)

Докладва: проф. дикн Методи Христов

 1. Иновациите в образованието

Докладва: проф. ff14 items д-р Огняна Стоичкова

 1. Отчетен доклад

Докладва: проф. asics gel nimbus 14 uomo д-р Боян Дуранкев

 1. Екологичен риск

Докладва: доц. д-р Виржиния Желязкова

 1. Управление на рисковете в банките

Докладва: доц. д-р Яким Китанов

 1. Моделът на пенсионна защита в България

Докладва: доц. д-р Станислав Димитров

 1. „Хюндай-КИА“ в Чехия и Словакия: Конкурентна стратегия на автомобилния гигант в Европа

Докладва: доц. adidas tubular invader homme д-р Евгени Евгениев

 1. а) Ролята на международните финансови институции за развитието на частния сектор.

б) Макроикономически дисбаланси. Nike Air Max 2016 enfants Секторът на държавните предприятия – иновации в управлението.

Докладва: доц. д-р Даниела Бобева

 1. Иновационни модели за трансформиране на бизнеса

Докладва: гл. ас. д-р Юлия Добрева

 1. а) Прогнозиране на дългосрочната стойност на клиентите (статия)

б) За някои аспекти на измерването на ценността на бранда (статия)

Докладва: гл. ас. Nike Air Max Command Femme д-р Станимир Андонов

Зала 402, начало 14:00

 1. Предизвикателства в изпълнение на социалните политики и решения за ефективни въздействия на пазара на труда

Докладват: проф. дн Венелин Терзиев и ас. д-р Екатерина Арабска

 1. Приносът на ВУЗФ в модерното изследване на лидерството

Докладва: проф. д-р Крум Крумов

 1. Рискове и предизвикателства при провеждане на реформи в здравеопазването – икономически и организационни аспекти

Докладва: доц. Nike Roshe Run Enfants д-р Григор Димитров

 1. Доклад-отчет на научноизследователската работа през 2015 г.

Докладва: доц. д-р Ирена Мишева

 1. Доклад-отчет на научноизследователската работа през 2015 г.

Докладва: проф. д-р Радослав Габровски

 1. Нобеловата награда по икономика за 2015 г.

Докладва: проф. дн Сава Гроздев

КАФЕ-ПАУЗА

 1. Проблеми при транспонирането на счетоводната директива в новото счетоводно законодателство и принос при написването на новия Закон за счетоводството

Докладва: проф. д-р Снежана Башева

 1. Отворените данни – предпоставка за електронни услуги

Докладва: доц. д-р Румен Трифонов

 1. Ключово участие на 3 преподаватели от УС „СчК” в широката инициатива на изд. РААБЕ България – част от немската издателската група Клет и СИЕЛА-Норма

3.1. adidas hamburg homme Тема на доклад за събитие, проведено на 21 и 22 октомври 2015 г. в хотел Рамада, София с ключово участие на 3 преподаватели от УС „СчК”: „Национална конференция под надслов – Новият закон за счетоводството – правила и предизвикателства. Поглед към 2016 г.“;

3.2. Nike Air Max 90 Femme Noir Пред финала на издаване на Новия Счетоводен наръчник на РААБЕ България (част от немската издателската група Клет) – втора стъпка от широката инициатива на издателство РААБЕ в посока на анализа и коментара на новото счетоводно законодателство за България, влизащо в сила през следващата 2016 г. – участието и приноса на преподаватели от УС „СчК”, ВУЗФ

Докладват: доц. д-р Д. adidas alphabounce homme Йосифова, доц. д-р А. Вейсел и гл. ас. Б. Райнов

 1. Докладване и научни съобщения в новата област за ВУЗФ в полето на ERP системите

4.1. Тема на доклад: „Представяне на методическо ръководство за работа с ERP система – казуси, примери и задачи за самостоятелна подготовка- 2015 г.”,

4.2. Идеи за издаване на поредица от ръководства и учебници, свързани с магистърската програма по ERP и бизнес решения

4.3. Представяне на двама кандидат-докторанти с теми на дисертация в областта на ERP системи

Докладва: гл. ас.