На 23 октомври 2017 г. във ВУЗФ се проведе среща на ЕРАЗМУС координатори и представители на висши училища в България. Гост на срещата беше професор Грегорис Макридис от Кипър, който е гост-професор във ВУЗФ и президент на EAEC (Европейска асоциация на ЕРАЗМУС координаторите). В своята презентация проф. Макридис информира подробно за възможностите, които предоставя членството в EAEC на висшите училища: достъп до мрежовия портал на EAEC за търсене на партньори по европейски проекти и деклариране на готовност за участие в такива проекти по определена тема; информация за нови колове; достъп до списък на организациите, които подпомагат членовете на EAEC за установяване на връзка с други членове, включително за подготовка на предложения за европейски проекти; участие в тематични иновационни срещи във връзка с европейски проекти; подпомагане създаването на консорциуми между членове на EAEC; участие с намалена такса в конгреси на EAEC и др.

По предложение на проф. Макридис, ВУЗФ пое ангажимент да открие представителство на EAEC за България. Откриването на представителство стана факт на 8 ноември 2017 г. с подписването на договор между EAEC и ВУЗФ. Представителството получи парола за достъп до централния портал на EAEC. Чрез него ще се извършва по-нататъшното приемане на български висши училища за членове на EAEC, ще се осъществява връзката с останалите членове и мениджмънтът на исканията за подпомагане и помощ, ще се организират участията в тематичните иновационни срещи и др.