Последният Академичен съвет на ВУЗФ, проведен на 28 ноември 2017 г., отчете важността на направленията здравно осигуряване и оперативна стратегия в бизнеса, които са застъпени в учебните програми на университета. В тези направления ВУЗФ разполага с качествени преподаватели, които са автори на учебници, научно-изследователски разработки и престижни за ВУЗФ изяви в медиите. Въз основа на това, както и във връзка с постоянните грижи на университета за кариерното израстване на своите кадри, Академичният съвет реши да обяви конкурс за един професор по първото направление и за един доцент по второто.