Уважаеми студенти,

На 26.02.2017 г. от 12:00 часа в аулата на ВУЗФ ще се състои семинар с доц. д-р Виржиния Желязкова – зам.-ректор по учебната дейност и качеството, относно изготвянето на дипломните работи и подготовката за дипломните защити.