На 23 октомври 2017 г. във ВУЗФ се проведе среща на ЕРАЗМУС координатори и представители на висши училища в България. Гост на срещата беше професор Грегорис Макридис от Кипър, който е президент на EAEC (Европейска асоциация на ЕРАЗМУС координаторите). Презентацията на проф. Макридис можете да намеритe тук. По време на срещата беше обсъден въпросът за организиране на представителство на EAEC в София, което да координира дейностите на българските членове на асоциацията, включително и във връзка с подпомагане на участия в европейски проекти. Подробности за възможностите, които предоставя членството в EAEC, са отразени в презентацията на проф. Макридис. Предстои сключване на договор между EAEC и ВУЗФ за създаване на представителство на EAEC в София.

 

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕTО МОЖЕТЕ  ДА ВИДИТЕ ТУК