Проведената на 11 май 2017 г. във ВУЗФ научна конференция за студенти и докторанти на тема „Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“ беше посветена на 15-годишнината на Висшето училище по застраховане и финанси. В програмата бяха включени 22 студентски и 10 докторантски доклада с участието на 29 студенти и 10 докторанти от ВУЗФ, УНСС и Икономическия университет във Варна, както следва:. adidas gazelle femme 12:30 – 13:00 – Регистрация на участниците в конференцията 13:00 – 13:15 – Откриване на конференцията 13:15 – 16:00 – Първа конферентна сесия – Студентски презентации

 1. Предизвикателствата пред икономиките на Европейските държави след мигрантската вълна от Близкия Изток, Африка и Южна Азия

Леонардо Стоев, ВУЗФ

 1. Предизвикателствата пред пенсионно осигурителните системи в Европа

Борислава Ирибозова, ВУЗФ

 1. Зелените работни места – двигател на устойчивото икономическо развитие в България?

Рая Цветкова и Савина Езекиева, ВУЗФ

 1. Globalization – a Threat in Disguise

Велина Миндизова, Икономически университет, Варна

 1. Икономика на обещанията

Исидор Карадимов, ВУЗФ

 1. Държавен дълг на България

Полина Толева, ВУЗФ

 1. Влияние на обхвата върху състоянието и риска при застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република България

Ивайло Мартинов, ВУЗФ

 1. Проблеми и предизвикателства при вземане на управленско решение в условията на конкуренция на общозастрахователния пазар

Мартина Маркова, УНСС

 1. Анализ на веригата на стойността на „Pfizer“

Ивайло Генев, ВУЗФ

 1. Българският туризъм – възможности за развитие в съвременните икономически условия

Борислав Димитров, УНСС ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 13:15 – 16:00 – Първа конферентна сесия – презентации на докторанти и кандидат-докторанти

 1. Финансово-икономически и социални промени в България в условията на глобализация

Момчил Григоров, ВУЗФ

 1. Методи за определяне на стойността на дружества за небанково кредитиране

Ирена Вачева, ВУЗФ

 1. Мрежовият маркетинг като иновационен бизнес подход

Никола Димитров, ВУЗФ

 1. Финансово-икономически и социални аспекти на развитието на малките и средните предприятия в Европейския съюз

Найден Тодоров, ВУЗФ

 1. Основни тенденции и предизвикателства в развитието на капиталовия пазар в България

Снежана Йотинска, ВУЗФ

 1. Извличане на комуникационни послания от когнитивното безсъзнателно

Саша Давидова, УНСС

 1. Финансиране на селското стопанство в България по първи стълб на ОСП

Валентин Бошкилов, ВУЗФ

 1. Изграждане на успешни стратегически партньорства: практическо изследване на проект MYNNOVA

Росалия Касамска, ВУЗФ

 1. Теоретични модели на кредитирането

Кирил Димитров, ВУЗФ

 1. Предизвикателства за постигане на либерализиран пазар на електрическа енергия

Северин Въртигов, ВУЗФ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 16:00 – 16:15 – Кафе-пауза 16:15 – Втора конферентна сесия – студентски презентации

 1. Верига на стойността на автомобилната индустрия – PEUGEOT

Александър Николов, ВУЗФ

 1. Характеристика на икономичекия растеж в България за периода 2011-2016 г.

Вяра Гергинова, ВУЗФ

 1. Стимули за повишаване на конкурентоспособността на България – иновации и предприемачество

Цветомира Цонева, ВУЗФ

 1. Влиянието на корпоративната социална отговорност (КСО) върху финансовите резултати на компаниите

Георги Заков, ВУЗФ

 1. Интернет на нещата като пазарен потенциал и нови бизнес модели

Камелия Будакова, ВУЗФ

 1. Развитието на изкуствения интелект и предизвикателствата пред бизнес процесите

Магдалена Спасова, ВУЗФ

 1. Визуализацията, като възможност за подобряване на разбираемостта и повишаване на полезността на информацията

Павлина Тасева, ВУЗФ

 1. Особености на счетоводното отчитане на приходите в търговските банки

Виктор Ценов, Виктор Бакалов и Александър Костадинов, ВУЗФ

 1. Характеристика на дейността и счетоводството на банките

Ивета Шопова и Бетина Славчева, ВУЗФ

 1. Организация на националната сетълмент система – системи RINGS и спомагателни системи (БИСЕРА, БОРИКА и др.)

Силвия Чавалинова и Калина Симова, ВУЗФ

 1. Счетоводни аспекти при отразяването на Привлечения капитал в търговските банки

Лазарина Балабанова и Кръстина Таскова, ВУЗФ

 1. Наредба 13 на БНБ, смисъл и значение на IBAN

Борислава Чорбаджийска, Алесандро Вела, ВУЗФ Със заповед на ректора на ВУЗФ за членове на научното жури на конференцията бяха определени:

 1. проф. New Balance Homme дпн Сава Гроздев – председател 2. гл. ас. nike air zoom pegasus 83 donna д-р Станимир Андонов – научен секретар 3. проф. д-р Радослав Габровски 4. проф. д-р Боян Дуранкев 5. доц. д-р Виржиния Желязкова 6. доц. д-р Юлия Добрева 7. Nike Air Max 1 Femme доц. д-р Али Вейсел 8. гл. ас. nike blazer mid uomo д-р Бисер Райнов

В хода на конференцията в оценяването на някои от разработките участваха още проф. д-р Огняна Стоичкова, проф. д-р Снежана Башева, доц. д-р Десислава Йосифова, доц. д-р Яким Китанов и доц. Nike Roshe Run Femme Fleur д-р Жельо Христозов. Nike Free 5.0 Femme Всяка разработка беше рецензирана предварително и оценката от нея (от 0 до 40 точки) се прибавяше към общата оценка на всеки от оценителите, която включваше мнение за научни приноси (0–10 точки), самостоятелност (0–10 точки), използван инструментариум, IT технологии и литературни източници (0–10 точки), презентиране (0–10 точки), обща подготвеност и отговори на поставени въпроси (0–10 точки), техническо оформление на презентацията и спазване на определеното време (0–10 точки). По този начин всеки доклад получи оценка между 0 и 100 точки, а крайната оценка беше определена като средно аритметично на оценките на участвалите в съответното оценяване преподаватели. След закрито заседание на научното жури бяха определени следните лауреати:

 1. Специална награда (300 лева) – Борислава Ирибозова, ВУЗФ 2. Първа награда (200 лева) – Виктор Бакалов, Виктор Ценов и Александър Костадинов, ВУЗФ 3. Първа награда (200 лева) – Леонардо Стоев, ВУЗФ 4. Втора награда (150 лева) – Цветомира Цонева, ВУЗФ 5. Втора награда (150 лева) – Александър Николов, ВУЗФ 6. Трета награда (100 лева) – Ивета Шопова и Бетина Славчева, ВУЗФ 7. Adidas Zx Flux Femme Leopard Трета награда (100 лева) – Георги Заков, ВУЗФ

Научното жури оцени високо качеството на всички представени разработки и връчи грамоти за много добро представяне на техните автори. Asics Gel Lyte 5 Femme Rouge Снимки от конференцията и награждаването може да видите ТУК.