heart

Уважаеми студенти и докторанти,

 Висшето Училище по Застраховане и Финанси и Студентският съвет към ВУЗФ ви канят да участвате в студентската и докторантска научна конференция на тема:

„Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“

Конференцията е посветена на 15-годишнината на ВУЗФ и ще се проведе на 11 май 2017 г. в сградата на висшето училище. Одобрените след рецензиране доклади ще бъдат публикувани във VUZF Review.

 На конференцията от името на Ректора на ВУЗФ ще се присъдят следните парични награди:

  • една специална награда от 300 лв.;
  • две първи награди по 200 лв.;
  • две втори награди по 150 лв.
  • две трети награди по 100 лв.

Образецът на заявката за участие в конференцията, изискванията за оформянето на докладите и критериите за тяхното оценяване са публикувани на интернет страницата на висшето училище (www.vuzf.bg). Можете да ги изтеглите и от тук.