Уважаеми студенти и докторанти,

Висшето Училище по Застраховане и Финанси и Студентският съвет към ВУЗФ ви канят да участвате в традиционната студентска и докторантска научна конференция на тема:

„Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“

Конференцията ще се проведе на 10 май 2018 г. в сградата на висшето училище. Одобрените след рецензиране доклади, изготвени съгласно изискванията, ще бъдат публикувани във VUZF Review.

На конференцията от името на ректора на ВУЗФ на студентите ще се присъдят следните парични награди:

– една специална награда от 300 лв.;
– една първа награда от 200 лв.;
– една втора награда от 150 лв.;
– една трета награда от 100 лв.

Образецът на заявката за участие в конференцията може да изтеглите от ТУК, а с изискванията за оформянето на докладите и критериите за тяхното оценяване може да се запознаете ТУК.