а 29 ноември 2017 г. в УНСС се проведе кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“. ВУЗФ беше представено от доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор и доц. д-р Мирослава Пейчева – хоноруван преподавател във ВУЗФ

Организатор на проявата беше катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ под патронажа на ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев и в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН).

На откриването на форума в голямата конферентна зала на УНСС присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.- ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Огнян Траянов, председател на Националния съвет на БМГД на ООН, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, проф. Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, доц. д-р Ирена Славова, модератор на форума, представители на компании като Контур Глобал Марица Изток 3, Овъргаз Инк, Филип Морис България и др.

Модератор на дискусионен форум „Университетските научни изследвания в сферата на устойчивото  развитие  и корпоративна социална отговорност – локални и национални перспективи“ беше доц. д-р Мирослава Пейчева.

Снимки от събитието може да видите ТУК.