На 5 февруари 2018 г. във Висшето училище по застраховане и финанси се проведе националният кръг от международния конкурс MITE.
За трета поредна година ВУЗФ е организатор на Международният проект MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието), които включва два конкурса – единият e за ученици, а вторият – за учители. Научната част на проекта има за цел разработването на методики и съвременни информационни технологии в образованието. Партньори по проекта са:
– Висше училище по застраховане и финанси (София, България)
– Академия за социално управление (Москва, Русия)
– Факултет по педагогическо образование при Московския държавен университет “М. Ломоносов” (Москва, Русия).
– Сдружение „Европейско кенгуру“

И тази година състезателната част на проекта е организирана в три кръга: задочен, национален (очен) и международен (очен). В националния кръг участие в събитието взеха ученици от цялата страна, които представиха свои разработки в областта на икономиката и математиката под научното ръководство на учители и преподаватели от висшите училища. Жури с председател проф. дпн Сава Гроздев (ВУЗФ) и членове доц. д-р Яким Китанов (ВУЗФ), доц. д-р Евгени Евгениев (ВУЗФ), доц. д-р Али Вейсел (ВУЗФ), гл. ас д-р Бисер Райнов (ВУЗФ), доц. д-р Бойко Банчев (ИМИ-БАН) и доц. д-р Веселин Ненков оцени разработките и направи класиране по направления. Националният кръг завърши с тържество, на което бяха връчени дипломи на победителите. Резултатите са показани по-долу.
В програмата беше включено обучение по презентационни умения, по време на което ас. Юлияна Георгиева (ВУЗФ) запозна присъстващите с технологията на подготовката и реализацията на презентации. Съдържателните съвети  и възникналата дискусия бяха изключително интересни и полезни за младите таланти и техните научни ръководители.
Спазена беше традицията разработката, направила най-силно впечатление на журито и събрала най-много точки при оценяването (предварително в задочния кръг и по време на презентациите по програмата на националния кръг), да се награждава с поемане на разходите по участието на неговия автор в международния етап на конкурса в Москва от 29 април до 3 май 2018 г. Тази година журито присъди специални награди и в двете конкурсни области: икономика и математика. Нещо повече, поради невъзможността да бъдат разграничени твърде силните разработки и желанието да бъдат поощрени техните автори, журито реши наградите да бъдат поделени, както следва:

Специалната награда по икономика бе присъдена на разработките:
• Документиране и отчитане амортизацията на ДМА
Автор: Цветелина Накова, 10 клас, НФСГ, София
Научен ръководител: Станимира Петрушкова
• Вебер, Фехнер и маркетингът
Автор: Любомира Димитрова, 10 клас, СУ“Николай Катранов“, Свищов
Научен ръководител: Соня Димитрова
Специалната награда по математика бе присъдена на разработките:
• Две трансформации в равнината на четириъгълник и тяхното приложение

Автор: Димитър Опърлаков, 10 клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна
Научен ръководител: Станислав Стефанов
• Танцувай с мен
Автори: Моника Великова, 10 клас, МГ „Баба Тонка“, Русе
Селин Шемсиева, 11 клас, МГ „Баба Тонка“, Русе
Научен ръководител: Сюзан Феимова

Ето и класирането по направления на Националния кръг:
Направление: Счетоводство и контрол
• Дълготрайни материални активи (първо място)
Автори: Мария Любенова, 10 клас, НФСГ, София
Симона Неделчева, 10 клас, НФСГ, Софиs
Научен ръководител: Станимира Петрушкова
Направление: История на икономиката
• Икономиката – част от нашия живот (първо място)
Автор: Еникела Паунова, 12 клас, СУ „Димитър Матевски“, Пловдив
Научен ръководител: Анелия Младенова
Направление: Икономиката като наука
• Характеристика и нормативни изисквания на ЗДДС (първо място)
Автор: Антония Йончева, 10 клас, НФСГ, София
Научен ръководител: Станимира Петрушкова
• Характеристика и структура на капитала (второ място)
Автор: Венцислава Мехмед, 10 клас, НФСГ, София
Научен ръководител: Станимира Петрушкова
Направление: Предприемачество
• Млади и успешни в предприемачеството (първо място)
Автори: Ангел Казаков, СУ „Димитър Матевски“, Пловдив
Теодора Димитрова, СУ „Димитър Матевски“, Пловдив
Научен ръководител: Анелия Младенова
Направление: Електронен журнал
• Електронен архив на списание „Математика плюс“ (първо място)
Автори: Николай Нинов, 10 клас, ППМГ, Ловеч
Теодор Христов, 10 клас, ППМГ, Ловеч
Иван Стефанов, 10 клас, ППМГ, Ловеч
Научен ръководител: доц. д-р Веселин Ненков
Направление: Математиката като наука
• Равнолицеви триъгълници, определени от две преобразувания в равнината на триъгълник (първо място)
Автори: Иван Стефанов, 10 клас, ППМГ, Ловеч
Деян Димитров, 10 клас, ППМГ, Ловеч
Борислав Борисов, 10 клас, ППМГ, Ловеч
Научен ръководител: доц. д-р Веселин Ненков
Направление: История на математиката
• Предмеханичен етап в развитието на изчислителната техника (първо място)
Автори: Симона Гайдарова, 12 клас, СУ“Николай Катранов“, Свищов
Любомира Димитрова, 10 клас, СУ“Николай Катранов“, Свищов
Научен ръководител: Соня Димитрова
• Шифърът на Леонардо (второ място)
Автори: Моника Великова, 10 клас, МГ „Баба Тонка“, Русе
Селин Шемсиева, 11 клас, МГ „Баба Тонка“, Русе
Научен ръководител: Сюзан Феимова

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Снимки от събитието може да видите ТУК