Финалният кръг на XII Международен конкурс MITE’ 2018 се проведе в периода 29 април – 3 май 2017 г. в Москва,  Академия за социално управление към Министерство на образованието на Московска област.

Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (София, България), Академията за социално управление (Москва, Русия), Факултета по педагогическо образование при Московския държавен университет “М. Ломоносов” (Москва, Русия) и Сдружение „Европейско кенгуру“. Участие в международния етап в Москва взеха 262 ученици и учители от Русия, България и Казахстан. Жури под съпредседателството на проф. дпн Татяна Сергеева (АСУ, Русия) и проф. дпн Сава Гроздев (ВУЗФ, България), с участието на известни учени и преподаватели от редица български и руски университети и институти изслуша и оцени презентациите на участниците, докладвани в девет ученически и една учителска секции. На вниманието на журито в секции „Финансова математика“ и „Геометрични миниатюри“ бяха представени два международни мрежови проекти с участие на ученици от България, Русия и Казахстан. Състезанието „Математическа вселена“ по време на втория състезателен ден по отбори, всеки от които беше съставен от представители на различни държави, предизвика много емоции и показа високите умения на участниците. Богатата културна програма, която предложиха организаторите – посещение на Московския планетариум и екскурзия в киностудиото „Мосфилм“, предизвика голям интерес и остави незабравими спомени.

България постигна забележителен успех! Българските представители, излъчени по време но националния етап на конкурса, проведен във ВУЗФ през м. февруари 2018 г., докладваха общо 9 проекта и  завоюваха 4 златни, 3 сребърни и 2 бронзови медала. Със златни медали бяха отличени и двата  мрежови проекта с българско участие. В състезанието „Математическа вселена“ участваха общо седем отбора, сформирани от участници от различни държави. Отборите, заели челните три места, включваха петима български представители, които завоюваха 2 златни, 2 сребърни и 1 бронов медал.

I. Резултати от представянето на българските проекти:

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ
1. Вебер, Фехнер и маркетингът, автор Любомира Димитрова, Свищов; научен ръководител Соня Димитрова
2. Шифърът на Леонардо, автори Моника Великова и Селин Шемсиева, Русе, научен ръководител Сюзан Феимова
3. Равнолицеви триъгълници, определени от две преобразувания в равнината на триъгълник, автори Иван Стефанов, Деян Димитров, Борислав Борисов, Ловеч, научен ръководител доц. д-р Веселин Ненков
4. Предмеханичен етап в развитието на изчислителната техника, автори Симона Гайдарова и Любомира Димитрова, Свищов; научен ръководител Соня Димитрова

СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ
1. Танцувай с мен, автори Моника Великова и Селин Шемсиева, Русе, научен ръководител Сюзан Феимова
2. Документиране и отчитане амортизацията на ДМА, автор Цветелина Накова, София, научен ръководител Станимира Петрушкова
3. Електронен архив на списание „Математика +“, автори Николай Нинов, Теодор Христов, Иван Стефанов, Ловеч, научен ръководител доц. д-р Веселин Ненков

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ
1. Дълготрайни материални активи, автори Мария Любенова, Симона Неделчева, София, научен ръководител Станимира Петрушкова
2. Характеристика и структура на капитала, автор Венцислава Шенол Мехмед, София, научен ръководител Станимира Петрушкова

II.  Резултати от представянето в международните мрежови проекти:

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ за Теодор Христов, Борислав Борисов, Деян Димитров, Николай Нинов и Иван Стефанов, МГ Ловеч и Цветелина Накова и Мария Любенова, НФСГ София

III.  Резултати от представянето в състезанието „Математическа вселена“

ЗЛАТЕН МЕДАЛ за Теодор Христов,  МГ Ловеч
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ за Симона Гайдарова и Любомира Димитрова,  СУ „Николай Катранов“, Свищов
БРОНЗОВ МЕДАЛ за Венцислава Мехмед, НФСГ София

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Снимки от конкурса може да видите ТУК.