Лекция на доц. д-р Никола Чолаков на тема: „За природата на общата сметка в премийните резерви при животозастраховането и пенсионното осигуряване“.
На 10 ноември 2016 г. от 16 ч. в зала 401 във ВУЗФ доц. д-р Никола Чолаков изнесе лекция на тема „За природата на общата сметка в премийните резерви при животозастраховането и пенсионното осигуряване“.

Публична лекция на д-р Стивън Едуардс във ВУЗФ на тема „10 неща, които правят всички успели предприемачи“ – 30.09.2016 г. от 11 ч. в зала 501

Живеем във време, в което промяната е неизбежна и да имаш способността за бързо предвиждане, приспособяване и модифициране на подхода и мисленето е от решаващо значение. Много често лидерите попадат в капана на колебания и двоумения, които им пречат да се възползват от възможността да отведат компанията на следващо ниво. Тези лидери, които въплъщават не само светогледа, но и уменията на един предприемач, ще се откроят от всички останали. Те ще се озоват в челните редици или ще бъдат успешната промяна в организацията и иновациите.
В тази лекция д-р Стивън Едуардс сподели с участниците практиките и поведението, които трябва да притежава всеки успешен предприемачески лидер, за да просперира в епохата на несигурността.

Това знание може да се превърне в лидерската способност на всеки да води останалите, като определя темпото, с което да го следват.

Независимо дали сте опитен предприемач или просто сте се втренчили в кариерата си, на тази лекция участниците имаха възможността да почерпят от знанията и опита на сериен предприемач, който успешно води осем компании с офиси на четири континента.


ПРERЕДСТАВЯНЕ НА „НЕОКОНОМИКА“ ВЪВ ВУЗФ

На 12 май 2016 г. от 10:00 ч. във ВУЗФ световно известният руски учен Олег Вадимович Григориев изнесе публична лекция върху новото научно направление „неокономика“. Гостът е учредител и ръководител на Научно-изследователския център „Неокономика“

http://neoconomica.ru/about.php?id=4

Той представи и най-новата си книга „Епоха на растежа“, която излезе наскоро на български език.   


Дискусионен форум бр. 5, 2008 г.Дискусионен форум бр. 5, 2008 г.

(Материали от дискусия, проведена на 19.11.2007 г.)

тема: „Професионалното финансово консултиране – състояние и перспективи”
автори на основните доклади: Любомир Христов, Брендан Гленън, Бисер Петков, д-р Румяна Сотирова, Камен Димитров, Пламен Ялъмов

 

Дискусионен форум бр. 4, 2007 г. Дискусионен форум бр. 4, 2007 г.

(Материали от дискусия, проведена на 23.02.2007 г.)

тема: „Застраховане и осигуряване: общи черти и различия”;
участници/ автори: доц. д-р Йордан Христосков, доц. д-р Боян Илиев, гл. ас. д-р Румен Ерусалимов, г. ас. д-р Пламен Йорданов.


Дискусионен форум бр. 3, 2006 г.Дискусионен форум бр. 3, 2006 г.
(Материали от дискусия, проведена на 15.10.2006 г.)
 =
=
тема: „Приватизация в социалното осигуряване”;

автор: доц. д-р Йордан Христосков.


Дискусионен форум бр. 2, 2005 г.Дискусионен форум бр. 2, 2005 г.

тема І:„Държавни изисквания, проблеми и организация на въвеждане на система за натрупване и трансфер на кредити”; автор: доц. д-р Георги Генов (УНСС)
тема ІІ: „Сравнителен международен анализ на учебни планове в областта на фэинансите, счетоводството и контрола (бакалавърска и магистърска степени на обучение)”; автори: доц. д-р Огнян Симеонов, Атанас Динков, Иво Апостолов, Иво Коев (УНСС).


Дискусионен форум бр. 1, 2004 г.Диску��ионен форум бр. 1, 2004 г.

тема:  „Възможности за съставяне и използване на баланс на паричния оборот”
автор: проф. д.ик.н. Методи Христов