Организация и финансиране на здравната система – предизвикателства и решения
Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“ София, 2014
ISBN 978-954-8590-27-3