Minimum investment return guarantee mechanisms for capital pension funds – the case in Bulgaria
доц. д-р Станислав Димитров
Колективна монография „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения“, Издателски комплекс УНСС, София, 2015, стр. 80-88, ISBN 978-954-644-759-3

Погрешната битка за капиталовите пенсионни фондове
доц. д-р Станислав Димитров
в. Застраховател, бр. 3 и бр. 4, 2015 г., ISSN 13137166

Приложение на до��ро корпоративно управление при капиталовите пенсионни фондове в България
доц. д-р Станислав Димитров
Доклад, публикуван в сборник трудове на Десета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения”, Издателски комплекс УНСС, София, 13-14 ноември 2014 г., ISBN 978-954-8590-29-7

Повишаване ефективността на осигуряването за капиталова пенсия – приложение в България
доц. д-р Станислав Димитров
сп. Годишник на ВУЗФ, Соф����������я, т. 10, 2014, ISSN 1312-7918

Capital pension funds the changing role in South – Eastern European Countries
доц. д-р Станислав Димитров
сп. Economic Alternatives, University of National and World Economy, Sofia, Issue 4, 2014, p. 110 – 119, ISSN 1312-7462.