доц. д-р Десислава Йосифова – ръководител 1 Desislava Yosifova

Академични длъжности: доцент по „Икономика“

Научна степен: доктор по икономика

Научна, научно-приложна и учебна дейност на преподавателя (Изтегли)

e-mail: dyosifova@vuzf.bg


2 Mihail Dinev

проф. д.ик.н. Михаил Динев Петров

Академични длъжности: професор по „Икономика“

Научна степен: доктор на икономическите науки

Научна, научно-приложна и учебна дейност на преподавателя (Изтегли)

e-mail: mpetrov@vuzf.bg


3 Ognian Simeonov

проф. д-р Огнян Симеонов

Академични длъжности: професор по „Икономика“

Научна степен: доктор по икономика

Научна, научно-приложна и учебна дейност на преподавателя (Изтегли)

e-mail: osimeonov@vuzf.bg


4 Snejana Basheva

проф. д-р Снежана Башева

Академични длъжности: професор по „Икономика“

Научна степен: доктор по икономика

Научна, научно-приложна и учебна дейност на преподавателя (Изтегли)

e-mail: sbasheva@vuzf.bg


5 Nikolay Ivanov

доц. д-р Николай Иванов

Академични длъжности: доцент по „Икономика“

Научна степен: доктор по икономика

Научна, научно-приложна и учебна дейност на преподавателя (Изтегли)

e-mail: nivanov@vuzf.bg


6 Rumen Trifonov

доц. д-р Румен Трифонов

Академични длъжности: доцент по „Информатика“

Научна степен: доктор по информатика

Научна, научно-приложна и учебна дейност на преподавателя (Изтегли)

e-mail: rtrifonov@vuzf.bg


7 Ali Veisel

доц. д-р Али Вейсел

Академични длъжности: доцент по „Икономика“

Научна степен: доктор по икономика

Научна, научно-приложна и учебна дейност на преподавателя (Изтегли)

e-mail: aveysel@vuzf.bg


8 Biser Rainov

гл. ас. Бисер Райнов

Академични длъжности: главен асистент по „Икономика“

Научна степен:

Научна, научно-приложна и учебна дейност на преподавателя (Изтегли)

e-mail: brainov@vuzf.bg