Review 1           Review 2

 


 

2017-03-10 16 25 32


International Journal of Computer Discovered Mathematics

Published by the VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship, Sofia, Bulgaria


Sangaku Journal of Mathematics

Published by the VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship, Sofia, Bulgaria

 


Pari i kultura 1Списание „Пари и култура“
ISSN 1313-4477

Пари и култура се интересува от историята на парите, историята на културата и всички техни значими преплитания, които пораждат разкази: вълнуващи, но и раняващи със своето безличие; емблематични, но и позабравени. Всеки брой съдържа една основна тема, която е предварително зададен фокус за различни гледни точки и която определя облика на броя. Всеки брой, също така, поддържа галерия, в която отделни произведения на културата, свързани с темата за парите, ще бъдат интерпретирани от различни автори.

Висше училище по застраховане и финанси вярва, че с издаването на списание Пари и култура може да сплоти с ентусиазма си усилията на много специалисти, убедени в силата на интердисциплинарните изследвания. Списанието е отворено за академични общности, институции и личности, които са съгласни, че историите на парите и историята на културата не са отделни истории, а част от историята на човека и неговите светове.

Брой 1
Брой 2