СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНАТА ПРОГРАМА
„ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ И СЧЕТОВОДСТВО”


доц. д-р Яким Китанов – декан
доц. д-р Виржиния Желязкова – заместник-ректор по учебната дейност и качеството
проф. д-р Огняна Стоичкова
проф. д-р Боян Дуранкев
проф. д-р Радослав Габровски
доц. д-р Десислава Йосифова
доц. д-р Станислав Димитров
гл. ас. д-р Радостин Вазов
Анна-Мария Арнаудова – студентка
Александра Николова –  студентка
Евтимия Бахчеванова –  студентка


УЧЕБЕН СЪВЕТ „ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ”


проф. д-р Радослав Габровски – ръководител
проф. д.п.н. Сава Гроздев
проф. д-р Крум Крумов
проф. д-р Румяна Нейкова
доц. д-р Ирена Мишева
доц.  д-р Жельо Христозов
доц. д-р Григор Димитров
гл. ас. д-р Николай Велков
ст. преп. Лариса Касабова


УЧЕБЕН СЪВЕТ „ФИНАНСИ”


проф. д-р Огняна Стоичкова – ръководител
проф. д.ик.н. Методи Христов
проф. дфн Милко Петров
проф. д-р Боян Дуранкев
проф. Петко Стефанов Калев – гост-лекторCV
доц. д-р Григорий Вазов
доц. д-р Евгени Евгениев
доц. д-р Яким Китанов
доц. д-р Станислав Димитров
доц. д-р Виржиния Желязкова
доц. д-р Даниела Бобева
гл. ас. д-р Боян Иванчев
гл. ас. д-р Юлия Добрева
гл. ас. д-р Радостин Вазов
гл.
ас. д-р Станимир Андонов
ас. Цветелина Тенева
ас. Светлан Станоев
преп. Апостол Апостолов


УЧЕБЕН СЪВЕТ „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ”


доц. д-р Десислава Йосифова – ръководител
проф. д.ик.н. Михаил Динев
проф. д-р Огнян Симеонов
проф. д-р Снежана Башева
доц. д-р Николай Иванов
доц. д-р Румен Трифонов
доц. д-р Али Вейсел
гл. ас. Бисер Райнов


 

проф д.ик.н Румен Георгиев
проф д.ик.н Нено Павлов
проф. д-р Кирил Йорданов
доц. д-р Никола Чолаков
доц. д-р Ангел Доралийски
доц. д-р Любка Ценова
доц. д-р Нинел Нетева-Кьосева
доц. д-р Емил Атанасов
доц. д-р Елена Симеонова
гл. ас. д-р Христина Харизанова
д-р Маньо Моравенов
д-р Милена Минкова
д-р Николай Йорданов
д-р Мартин Димитров
д-р Даниела Илиева-Колева
Димитрина Захаринова
Ралица Агайн – Гури
Павел Димитров
Павел Иванов
Венцислава Дачева
Валерия Динева
Веселин Илков
Марина Стефанова
Александър Несторов
Красимир Николов
Генка Шикерова
Валя Гиздарска
Искра Иванова