Годишна отчетна научна конференция на ВУЗФ

Годишната отчетна научна конференция, посветена на 15-годишнината на ВУЗФ, ще се проведе на 14 и 15 декември 2017 г. Програмата на конференцията може да видите ТУК.

Желаещите участници ще могат да публикуват своите доклади в електронното списание на ВУЗФ „VUZF Review“. За целта те трябва да представят хартиен и електронен вариант на доклада до 20 декември 2017 г. в стая 406 и на електронен адрес: r_petrova@vuzf.bg. Условията за публикуване се намират в брой 1 на VUZF Review  на сайта на ВУЗФ, рубрика „Издателство“, подрубрика „Списания“.

 

Презентация на Европейската асоциация на Еразмус координаторите

На 23 октомври от 11.30 ч. в сградата на ВУЗФ ще се състои презентация на мрежовото подпомагане от страна на Европейската асоциация на Еразмус координаторите (EAEC), във връзка с възможностите за финансиране по европейски програми.Ще бъде разяснена дейността на EAEC за създаване на консорциуми и подпомагане на български висши училища и организации при подготовката на проектни предложения.

Лектор ще бъде проф. д-р Грегори Макридис, президент на EAEC, президент на Европейската асоциация за кариерно развитие, президент на Математическата асоциация на Югоизточна  Европа и директор на Prognosis. Подробности за предстоящата презентация може да видите ТУК.

 

Годишната отчетна научна конференция, посветена на 15-годишнината на ВУЗФ, ще се проведе на 14 и 15 декември 2017 г. Заявки за участие с точното наименование на доклада се изпращат в срок до 4 декември 2017 г. до съответните учебни съвети. Желателно е участието на докторанти и кандидат-докторанти. Техните, както и всички останали заявки, се копират до г-жа Р. Петрова на електронен адрес: r_petrova@vuzf.bg
Желаещите могат да публикуват своите доклади в електронното списание на ВУЗФ „VUZF Review“. За целта те трябва да представят хартиен и електронен вариант на доклада до 20 декември 2017 г. в стая 406 и на посочения по-горе електронен адрес. Условията за публикуване се намират в брой 1 на VUZF Review  на сайта на ВУЗФ, рубрика „Издателство“, подрубрика „Списания“.


 

Научна конференция в чест на 15-годишнината на ВУЗФ
София – Хотел „Балкан”, 21 юни 2017 г.

Програма.