Научна конференция в чест на 15-годишнината на ВУЗФ
София – Хотел „Балкан”, 21 юни 2017 г.

Програма.