Студентска и докторантска научна конференция на ВУЗФ на тема „ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА“ – 10 май 2018 г.

 

Уважаеми студенти и докторанти,

Висшето Училище по Застраховане и Финанси и Студентският съвет към ВУЗФ ви канят да участвате в традиционната студентска и докторантска научна конференция на тема:

„Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“

Конференцията ще се проведе на 10 май 2018 г. в сградата на висшето училище. Одобрените след рецензиране доклади, изготвени съгласно изискванията, ще бъдат публикувани във VUZF Review.

На конференцията от името на ректора на ВУЗФ на студентите ще се присъдят следните парични награди:

– една специална награда от 300 лв.;
– една първа награда от 200 лв.;
– една втора награда от 150 лв.;
– една трета награда от 100 лв.

Образецът на заявката за участие в конференцията може да изтеглите от ТУК, а с изискванията за оформянето на докладите и критериите за тяхното оценяване може да се запознаете ТУК.


 

Годишна отчетна научна конференция на ВУЗФ

Годишната отчетна научна конференция, посветена на 15-годишнината на ВУЗФ, ще се проведе на 14 и 15 декември 2017 г. Програмата на конференцията може да видите ТУК.

Желаещите участници ще могат да публикуват своите доклади в електронното списание на ВУЗФ „VUZF Review“. За целта те трябва да представят хартиен и електронен вариант на доклада до 20 декември 2017 г. в стая 406 и на електронен адрес: r_petrova@vuzf.bg. Условията за публикуване се намират в брой 1 на VUZF Review  на сайта на ВУЗФ, рубрика „Издателство“, подрубрика „Списания“.

 

Презентация на Европейската асоциация на Еразмус координаторите

На 23 октомври от 11.30 ч. в сградата на ВУЗФ ще се състои презентация на мрежовото подпомагане от страна на Европейската асоциация на Еразмус координаторите (EAEC), във връзка с възможностите за финансиране по европейски програми.Ще бъде разяснена дейността на EAEC за създаване на консорциуми и подпомагане на български висши училища и организации при подготовката на проектни предложения.

Лектор ще бъде проф. д-р Грегори Макридис, президент на EAEC, президент на Европейската асоциация за кариерно развитие, президент на Математическата асоциация на Югоизточна  Европа и директор на Prognosis. Подробности за предстоящата презентация може да видите ТУК.

 

Годишната отчетна научна конференция, посветена на 15-годишнината на ВУЗФ, ще се проведе на 14 и 15 декември 2017 г. Заявки за участие с точното наименование на доклада се изпращат в срок до 4 декември 2017 г. до съответните учебни съвети. Желателно е участието на докторанти и кандидат-докторанти. Техните, както и всички останали заявки, се копират до г-жа Р. Петрова на електронен адрес: r_petrova@vuzf.bg
Желаещите могат да публикуват своите доклади в електронното списание на ВУЗФ „VUZF Review“. За целта те трябва да представят хартиен и електронен вариант на доклада до 20 декември 2017 г. в стая 406 и на посочения по-горе електронен адрес. Условията за публикуване се намират в брой 1 на VUZF Review  на сайта на ВУЗФ, рубрика „Издателство“, подрубрика „Списания“.


 

Научна конференция в чест на 15-годишнината на ВУЗФ
София – Хотел „Балкан”, 21 юни 2017 г.

Програма.