Geometry of complex numbers
Издателство „Архимед“, 2015
ISBN 978-954-799-188-6

Автоматизированное образование – обучение через открытие
Сборник статей участников международной научно-практической конференции „Web-технологии в образовательном пространстве: проблемы, подходы, перспективы“, 26-27 марта 2015 г.
ISBN 978-5-9906469-1-9

Веб-система для дистанционного обучения
Сборник статей участников международной научно-практической конференции „Web-технологии в образовательном пространстве: проблемы, подходы, перспективы“, 26-27 марта 2015 г.
ISBN 978-5-9906469-1-9

Comparative analysis regarding the study of transformations in the Euclidean plane by applying complex numbers
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 3, 2015
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

The computer improves the Steiner’s construction of the Malfatti circles
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 1, 2015
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Геометрична конструкция на крива на Чева
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 1, 2015
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Абеловият лауреат за 2015 година
„Математика +“, брой 2, 2015
ISSN 0861-8321

Суми от кубове и индукция
„Математика +“, брой 2, 2015
ISSN 0861-8321

Преброяване на квадратите върху шахматна дъска
„Математика +“, брой 1, 2015
ISSN 0861-8321

Конични сечения с колинеарни центрове
Четиридесет и четвърта пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2-6 април, 2015
ISSN 1313-3330

Обобщение на теоремата на Микел
Четиридесет и четвърта пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2-6 април, 2015
ISSN 1313-3330

Сравняване на българската образователна система и IB програмата в областта на математиката
Четиридесет и четвърта пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2-6 април, 2015
ISSN 1313-3330

В помощ на учителя по математика – Сборник от методически разработки
2015
ISBN 978-954-92830-5-1

Основы динамической геометрии
2014
ISBN 978-5-91543-140-8

Centers of homothety of circle configurations
V Congress of Mathematicians of Macedonia – Section: History and Education of Mathematics and Informatics, Ohrid, Republic of Macedonia, September 24-27, 2014
ISBN 978-9989-646-69-0

Heuristic tools for the generation of new mathematical facts
V Congress of Mathematicians of Macedonia – Section: History and Education of Mathematics and Informatics, Ohrid, Republic of Macedonia, September 24-27, 2014
ISBN 978-9989-646-69-0

Generalizations of some classic theorems from the geometry of the triangle
Сборник материалов международной научной конференции „Теоретические и прикладные аспекты математики, информатики и образования“, Архангельск, 16-21 ноября 2014 г.
ISBN 978-5-261-00990-0

Два приложения принципа дуальности
Материалы международной научно-практической конференции „Информатизация образования-2014“, Волгоград, 23-26 апреля 2014 г.
ISBN 978-5-9935-0324-0

Задачите на Ру за 11-12 клас
ISBN 978-954-779-187-9

Задачите на Ру за 9-10 клас
ISBN 978-954-779-186-2

Задачите на Ру за 7-8 клас
ISBN 978-954-779-174-9

Геометрични места, породени от полюси и поляри спрямо две конични сечения
„Математика +“, брой 4, 2014
ISSN 0861-8321

Нобеловите лауреати за 2014 година
„Математика +“, брой 4, 2014
ISSN 0861-8321

Неравенството на Шур и приложения
„Математика +“, брой 3, 2014
ISSN 0861-8321

Абеловият лауреат за 2014 година
„Математика +“, брой 2, 2014
ISSN 0861-8321

Константа на Капрекар
„Математика +“, брой 1, 2014
ISSN 0861-8321

Конкурентност, породена от тангенти
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 6, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Педална крива на точка спрямо Фойербахова конфигурация
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 6, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Машинен подход към Евклидовата геометрия – триъгълници на Ойлер, произведения на Ойлер и трансформации на Ойлер
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 5, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Формиране на знания върху кривите от втора степен
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 5, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Компютърно генерирана математика – произведения на коснита в Евклидовата геометрия
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 4, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Няколко свойства на един вид криви, породени от точка на Нагел
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 4, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Крива на Чева за точка от равнината на триъгълник
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 3, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Някои методически подходи за съставяне на задачи за олимпиади
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 3, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Стимулиране на творческа активност при билингви чрез динамичен софтуер
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 3, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Състезанието „Европейско кенгуру“ за ученици със зрителни увреждания
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 2, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Хомотетични конични сечения в равнината на триъгълник
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 2, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Компютърно генерирана математика – разработване на тема от Евклидовата геометрия
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 1, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Няколко хомотетично породени свойства на Фойербаховите конфигурации
Научно списание „Математика и информатика“, книжка 1, 2014
ISSN 1310-2230 (Print)
ISSN 1314-8532 (Online)

Дискусия – Математика с компютър
Четиридесет и трета пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2-6 април, 2014
ISSN 1313-3330

Няколко свойства на Симсъновите прави, свързани с Ойлерови криви
Четиридесет и трета пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2-6 април, 2014
ISSN 1313-3330

Примери за работа с актуални данни в час по статистика
Четиридесет и трета пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 2-6 април, 2014
ISSN 1313-3330

Design of information-educational environment for the establishment of new facts in Mathematics
Procedia – Social and Behavioral Sciences 128 ( 2014 ) 211 – 216
EPC-TKS 2013

Inductive derivation of formulae by a computer
Procedia – Social and Behavioral Sciences 128 ( 2014 ) 399 – 405
EPC-TKS 2013