Snimka obshtaСТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА”
На 11 май 2016 г. се проведе Студентска научна конференция „Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“. Организатор на конференцията е Висшето училище по застраховане и финанси.
Конференцията протече при следната програма:

9,30 – 10,00 ч. – регистрация на участниците в конференцията

10,00 – 10,15 ч. – откриване на конференцията

  10,15 – 12,30 ч. – първа конферентна сесия 

 1. Швейцарският франк и отражението му в Европа

Станислава Янкова и Ралица Младенова, ВУЗФ 

 1. Държавни Ценни Книжа в България

Филип Томов, Марсел Атанасов и Цветан Аврамов, ВУЗФ 

 1. Анализ на развитието на системата за допълнително пенсионно осигуряване

Борислава Ирибозова, ВУЗФ 

 1. Устойчиво развитие на Румъния и Словакия

Цветомира Цонева и Ивета Зашева, ВУЗФ

 1. Офшорка ООД

Исидор Карадимов, ВУЗФ 

 1. Kризата и цените на акциите на големите модни компании

Симона Пчеларова,  Мартина Колева и Натали Иванова, ВУЗФ 

 1. Проблеми на устойчивото развитие на България

Кристиан Брешков, ВУЗФ 

 1. Устойчиво развитие на Унгария и Полша

Даниел Николов Капсъзов, Валентин Георгиев Попов и Явор Веселинов Димитров, ВУЗФ

 1. Оценка на пазара на небанково кредитиране в България

Ирена Вачева, ВУЗФ

 

12,30 – 13,15 ч. – кафе-пауза 

  13,15 ч.  – втора конферентна сесия 

 1. Ролята на европейските фондове за финансиране на селското стопанство в България

Славина Златкова, ВУЗФ 

 1. Развитие на застраховка „Товари по време на превоз“, в условията на икономическа нестабилност и динамичен застрахователен пазар в Република България

Елина Дичева и Ивоин Дичев, ВУЗФ 

 1. Устойчиво развитие на Сърбия и Норвегия

Райна Йорданова и Кристина Димитрова, ВУЗФ 

 1. Характеристики и развитие на еко-индустриален комплекс

Филип Томов и Марсел Атанасов, ВУЗФ

 1. Устойчиво развитие на Холандия и Великобритания

Александър Николов, Виктория Върбанова и Мартин Бочуков, ВУЗФ 

 1. Проблеми на устойчивото развитие на Швейцария

Ивайло Генев, ВУЗФ 

 1. Устойчиво развитие на Гърция и Испания

Изабела Иванова, Винислава Любомирова и Петя Таушанова, ВУЗФ

 1. Проблеми на устойчиво развитие на Казахстан

Нурсеит Игилманов, ВУЗФ 

 1. Оценка на инвестицията в ERP система чрез анализ на разходите и ползите

Анита Емилова, ВУЗФ

 1. Ще направи ли прегледа на качеството на активите по стабилни банките в ЕС?

Иван Христов, ВУЗФ

Със заповед на Ректора за членове на научното жури на конференцията бяха определени:
1. проф. дпн Сава Гроздев – председател
2. проф. д-р проф. д-р Румяна Нейкова
3. доц. д-р Ирена Мишева
4. доц. д-р Станислав Димитров
5. гл. ас. д-р Станимир Андонов

В хода на конференцията в оценяването на отделни разработки участваха още проф. д.ик.н. проф. Методи Христов, проф. д-р Радослав Габровски, доц. д-р Даниела Бобева, доц. д-р Виржиния Желязкова, доц. д-р Юлия Добрева и доц. д-р Жельо Христозов. Всяка разработка беше рецензирана предварително и оценката от нея (от 0 до 40 точки) се прибавяше към общата оценка на всеки от оценителите, която включваше мнение за научни приноси (0–10 точки), самостоятелност (0–10 точки), използван инструментариум, IT технологии и литературни източници (0–10 точки), презентиране (0–10 точки), обща подготвеност и отговори на поставени въпроси (0–10 точки), техническо оформление на презентацията и спазване на определеното време (0–10 точки). По този начин всеки доклад получи оценка от 0 до 100 точки, а крайната оценка беше определена като средно аритметично на оценките на участвалите в съответното оценяване преподаватели. След закрито заседание на научното жури бяха определени следните лауреати:

1. Специална награда (300 лева) – Исидор Карадимов, ВУЗФ
2. Първа награда (200 лева) – Ивайло Генев, ВУЗФ
3. Първа награда (200 лева) – Анна-Мария Арнаудова, ВУЗФ
4. Втора награда (150 лева) – Елина Дичева и Ивоин Дичев, ВУЗФ
5. Втора награда (150 лева) – Нурсеит Игилманов, ВУЗФ
6. Трета награда (100 лева) – Славина Златкова, ВУЗФ
7. Трета награда (100 лева) – Борислава Ирибозова, ВУЗФ

ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ!


ВУЗФ организира студентска научна конференция на тема: „Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОБЛЕМИ  И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА”
На 11 май 2015 г. се проведе очертаващата се като традиционна Студентска научна конференция „Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“. Организатор на конференцията е Висшето училище по застраховане и финанси.

 

В определения срок бяха представени общо 17 разработки:

„Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство между Европейския съюз и САЩ“ с автор Димитър Стоянов Йорданов (ВУЗФ),

„Икономика на вниманието: предизвикателства и полета на проблеми в съвременната икономика“ с автор Яница Маринова (УНСС),

„Икономическо безвремие“ с автор Исидор Карадимов  (ВУЗФ),

„Кога България ще настигне икономически Норвегия?“ с автор Владимир Белдаров (ВУЗФ),

„Безработицата в България за периода 2007–2014 г. – характеристика и особености“ с автор Лилия Ангарова (ВУЗФ),

Защо „балоните“ „Енрон“, „Лемън Брадърс“ и „КТБ“ ще продължават да ни се случват?“ с автор Цветелина Христова (ВУЗФ),

„Адаптационен модел за формиране и реализиране  на управленска стратегия“ с автор Борислава Ирибозова (ВУЗФ),

„Предизвикателства и особености при избора на ситуационни стратегии на бизнес организация“ с автор Анна-Мария Арнаудова (ВУЗФ),

„Използване на дю дилиджънс одит ангажименти при сливания и придобивания с автор Цветелина Тодорова (ВУЗФ),

„Бизнес регулиране и опазване на околната среда” (Казуса „Втори лифт в Банско“) с автор Анита Емилова (ВУЗФ),

„Значението  на токсичните активи  за разразяването на финансовата  криза“ с автор Дияна Банкова (ВУЗФ),

„Офшорните инвестиционни посредници на европейския пазар – негативи и вреди за лицензираните им конкуренти“ с автор Натали Андреева (ВУЗФ),

„Особености при финансовото отчитане и контрола със SAP“ с автор Елизабет Николова (ВУЗФ),

„Предизвикателствата пред българското счетоводно законодателство“ с автор Кирил Башикаров (ВУЗФ),

„Aутсорсинг на бизнес процеси на застрахователното дружество“ с автор Димитър Николов (ВУЗФ),

„Застраховка професионална отговорност на лекари и медицински персонал – проблеми и предизвикателства в приложението й в България“ с автор Димитър Г. Везенков (ВУЗФ),

„Електронната търговия в съвременното застраховане“ с автор Кирил Красимиров Генев (ВУЗФ).

Назначеното от Ректора на ВУЗФ доц. Григорий Вазов жури прегледа разработките и ги оцени в рецензиите си по предварително установени критерии. В журито участваха: проф. д.ик.н. Методи Христов, проф. д-р Огняна Стоичкова, проф. д-р Радослав Габровски, проф. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Виржиния Желязкова, гл. ас. Бисер Райнов и проф. дпн Сава Гроздев. Основен координатор по предварителната подготовка и изготвянето на програмата беше гл. ас. д-р Станимир Андонов. Презентациите на студентите се проведоха в две сесии на 11 май и всеки член на журито попълни карта, поставяйки точки от 0 до 10 отделно за научни приноси; за самостоятелност; за ниво на използване на ИКТ, литературни източници и съответен инструментариум; за презентиране, включително и спазване на определеното време; за отговори на поставени въпроси; за техническо оформление на презентацията. Така участниците имаха възможност да получат по максимум 60 точки от всеки член на журито, като към сбора се прибави и оценката от рецензията (от 0 до 40 точки). Общите сборове оформиха крайното класиране:

 

 1. Специална награда (300 лева) – Димитър Стоянов Йорданов (ВУЗФ)
 2. Първа награда (200 лева) – Исидор Карадимов (ВУЗФ)
 3. Първа награда (200 лева) – Димитър Г. Везенков (ВУЗФ)
 4. Втора награда (150 лева) – Анна-Мария Арнаудова (ВУЗФ)
 5. Втора награда (150 лева) – Димитър Николов (ВУЗФ)
 6. Трета награда (100 лева) – Владимир Белдаров (ВУЗФ)
 7. Трета награда (100 лева) – Кирил Красимиров Генев (ВУЗФ)

 

Останалите участници получиха грамоти за много добро представяне.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!


 

Студентска научна конференция 2010

ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ОТ 2007 – 2008 г. – КРИЗА НА КАПИТАЛИЗМА, КРИЗА НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА ИЛИ КРИЗА НА ЧОВЕШКОТО ЗНАНИЕ ЗА СВЕТА
Емилия Шехтова


ПОВЕДЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ И ДОМАКИНСТВАТА В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА
Ралица Митрева

ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДИТЕ ВЪРХУ ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИЗБОР
Десислава Максимова

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ЛИКВИДНОСТТА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
Андроника Кочева, Моника Семкова, Сузана Венкова

СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ФИНАНСОВА КРИЗА
Карина Адолф Шиндлер

БАНКИ И БАНКОВА СИСТЕМА
Kристина Златкова

КРИЗАТА – СЪЩНОСТ И МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕЯ
Виктория Велинова

АНТИКРИЗИСНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС
Паолина Танева

ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА БНБ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Мария Чернева