All posts by admin@

15яну/18

Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор

На 12.01.2018 г. в Академичната зала на ВУЗФ пред научно жури, назначено от ректора на ВУЗФ, се проведе защита на дисертационен труд на тема „Ценови аспекти на функционирането на пазара на природенRead More…

04яну/18
Logo_15Y_BG_small

Конкурси за академични длъжности

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурси за: – академичната длъжност професор по научното направление 3.8. Икономика (Финансиране на осигурителните и здравните системи) – един, със срок 2 месеца отRead More…

18дек/17

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВУЗФ

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВУЗФ На 14 и 15 декември 2017 г. във Висшето училище по застраховане и финанси се проведе Годишната научна конференция, посветена на 15-годишнината на университета. Конференцията беше откритаRead More…

12дек/17
conference-room_2

Годишна отчетна научна конференция на ВУЗФ

Годишна отчетна научна конференция на ВУЗФ Годишната отчетна научна конференция, посветена на 15-годишнината на ВУЗФ, ще се проведе на 14 и 15 декември 2017 г. Програмата на конференцията може да видите ТУК.Read More…

06дек/17

Академичният съвет на ВУЗФ взе решение за обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност “професор” и “доцент”

Последният Академичен съвет на ВУЗФ, проведен на 28 ноември 2017 г., отчете важността на направленията здравно осигуряване и оперативна стратегия в бизнеса, които са застъпени в учебните програми на университета. В тезиRead More…

06дек/17

ВУЗФ предлага стипендии на отличените ученици от 17-я областен математически турнир “Перперикон”

На 25 ноември 2017 г. се проведе Седемнадесетият областен математически турнир с международно участие „Перперикон”. В него участваха близо 1000 ученици. Като награда за успешното си представяне най-добре представилите се 19 дванадесетокласнициRead More…

06дек/17

Излезе том X за 2014 г. на Годишника на ВУЗФ

Том X на Годишника на ВУЗФ е на разположение на интересуващите се в библиотеката на ВУЗФ. Очакват ви интересните научни разработки на проф. Огняна Стоичкова, доц. Даниела Илиева-Колева, доц. Станислав Димитров, доц.Read More…

06дек/17

Излезе брой 3 на сп. VUZF Review и на брой 3-4 на сп. Математика +

Излезе брой 3, 2017 г. на сп. VUZF Review  (http://www.vuzf.bg/?Template=markets ). В броя са включени изнесените и приетите за печат след рецензиране доклади от тазгодишната Научна конференция за студенти и докторанти „ПроблемиRead More…

06дек/17

ВУЗФ организира провеждането на Втората международна олимпиада по финансова и актюерна математика

На 16 декември 2017 г. (събота) от 11:00 ч. в зала 101 на Висшето училище по застраховане и финанси ще се проведе Втората международна олимпиада по финансова и актюерна математика. В нея щеRead More…

06дек/17

Презентацията на проф. Грегори Макридис и решението ВУЗФ да бъде Национален център по ЕРАЗЪМ

На 23 октомври 2017 г. във ВУЗФ се проведе среща на ЕРАЗМУС координатори и представители на висши училища в България. Гост на срещата беше професор Грегорис Макридис от Кипър, който е гост-професорRead More…