09авг./15

Трябват радикални промени във висшето образование – доц. д-р Григорий Вазов в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR

Трябват радикални промени във висшето образование, коментира в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR ректорът на Висшето училище по застраховане и финанси доц. Григорий Вазов. По думите му промените в Закона заRead More…

09авг./15

ДЕН ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ ПРОВЕДЕ БЪЛГАРСКАТА МРЕЖА НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН

На 8 септември 2015 г. се проведе работна среща “Ден за стратегическо мислене” на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Членовете на БМГД на ООН бяха запознати с с Целите заRead More…

06авг./15

Научна конференция „Иновациите: Двигател за икономическия растеж“ – трети годишен научен форум

На 26 октомври 2015 г. във ВУЗФ ще се проведе Научна конференция „Иновациите: Двигател за икономическия растеж“ – трети годишен научен форум. Конференцията е заключително събитие по проект BG051PO001-3.3.6-0053 „Повишаване качеството на образованието и наRead More…

06авг./15

КРЪГЛА МАСА „Анатомия на иновационния процес“

Във връзка с инициативата на ВУЗФ за създаване на бизнес-инкубатор започва организирането на поредица от обсъждания за изясняване на детайлите. Кръгла маса „Анатомия на иновационния процес“ ще се проведе на 15 декемвриRead More…

05авг./15

Погрешната битка за капиталовите пенсионни фондове

Станислав Димитров е доцент във ВУЗФ, София. Преподава по дисциплини свързани с корпоративните финанси и капиталовите пенсионни фондове. Авторът е изпълнителен директор на Животозастрахователна компания „Съгласие“ ЕАД, като изразените позиции в статиятаRead More…

05авг./15

МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ (РЕФЕРАТИ)

МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ (РЕФЕРАТИ)  В рамките на Международния проект MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието) през учебната 2015-2016 г. се организиратRead More…

02авг./15

„Innovation In Israel – Revealing Some of The Secrets“ – Н.Пр. Ирит Лилиан, посланик на Израел в България, пред третата годишна научна конференция на тема „Иновациите: двигател за икономическия растеж – 2015“

Innovation In Israel – Revealing Some of The Secrets Ladies and Gentlemen, When I was approached by the organizers of this seminar and asked to take part in this respectful event, IRead More…

01авг./15
Мишколц, Унгария.

ВУЗФ вече е член на Централно-европейска университетска програма за обмен

Между 9-12 август, Университета в Мишколц (Унгария) беше домакин на годишна работна среща на Централно-европейска университетска програма за обмен на студенти и преподаватели в областта на математиката, информатиката и педагогиката. Над 15Read More…