28мар./18

Студентска и докторантска научна конференция на ВУЗФ на тема „ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА“ – 10 май 2018 г.

Уважаеми студенти и докторанти, Висшето Училище по Застраховане и Финанси и Студентският съвет към ВУЗФ ви канят да участвате в традиционната студентска и докторантска научна конференция на тема: „Проблеми и предизвикателства наRead More…

06февр./18

ВУЗФ излъчи победители в националния кръг на MITE’ 2018

На 5 февруари 2018 г. във Висшето училище по застраховане и финанси се проведе националният кръг от международния конкурс MITE. За трета поредна година ВУЗФ е организатор на Международният проект MITE (MethodologyRead More…

02февр./18

Предстояща лекция „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“

На 22 март 2018 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на ВУЗФ ще бъде изнесена лекция на тема „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“. Гост-лектор е проф. д-рRead More…

24ян./18

Представяне на учебника „Въведение в личните финанси“ с автор доц. д-р Даниела Бобева и научен редактор проф. д-р Снежана Башева, преподаватели във ВУЗФ

На 13.02.2017 г. от 17:45 ч. в  зала „Средец“ на „София Хотел Балкан“ ще се състои представяне на учебника „Въведение в личните финанси“ – първият учебник по лични финанси за студенти от неикономическиRead More…

15ян./18

Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор

На 12.01.2018 г. в Академичната зала на ВУЗФ пред научно жури, назначено от ректора на ВУЗФ, се проведе защита на дисертационен труд на тема „Ценови аспекти на функционирането на пазара на природенRead More…

04ян./18

Конкурси за академични длъжности

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурси за: – академичната длъжност професор по научното направление 3.8. Икономика (Финансиране на осигурителните и здравните системи) – един, със срок 2 месеца отRead More…

18дек./17

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВУЗФ

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВУЗФ На 14 и 15 декември 2017 г. във Висшето училище по застраховане и финанси се проведе Годишната научна конференция, посветена на 15-годишнината на университета. Конференцията беше откритаRead More…

12дек./17

Годишна отчетна научна конференция на ВУЗФ

Годишна отчетна научна конференция на ВУЗФ Годишната отчетна научна конференция, посветена на 15-годишнината на ВУЗФ, ще се проведе на 14 и 15 декември 2017 г. Програмата на конференцията може да видите ТУК.Read More…

06дек./17

Академичният съвет на ВУЗФ взе решение за обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност “професор” и “доцент”

Последният Академичен съвет на ВУЗФ, проведен на 28 ноември 2017 г., отчете важността на направленията здравно осигуряване и оперативна стратегия в бизнеса, които са застъпени в учебните програми на университета. В тезиRead More…